Oppdrag

Gamlebua i Stavang

«Gamlebua» brant på tragisk vis ned sommeren 2020. 

«Gamlebua» ble bygget i 1855 av den lokalkjente lekpredikanten Anders Nielsen Haave. Bua ble oppført som note- og fiskebu i en tid da fisket var en viktig næring - i tillegg til gårdsdrift.

Da hans eldste sønn, Nicolai, overtok gården, utviklet han bua og startet salteri.

Til bua kom det båter med sild – som ble saltet, silda i tønner og sendt til Bergen.

Nicolai var også dampskipsekspeditør. Den første tiden måtte rutebåten “bordes” ute på fjorden, da det ikke var kai i Stavang.

I 1906 bygde Nicolai kai. Fra da av ble det fast anløp av rutebåt til bygden.

Etter hvert overtok hans eldste sønn, Anders, Haavetunet og «Gamlebua». I 1911 registrerte Anders firmaet And. Haave i «Gamlebutikken».

I 1927 overtok Anders som poststyrer etter faren – som hadde kontor og utlevering av post i Haavetunet. Anders åpnet da postkontor i etasjen over «Gamlebutikken».

Postkontoret ble lagt ned 1. mars 1959, men butikken var i drift frem til 1984, da den flyttet inn i nye lokaler litt lenger inne i viken i Stavang. Da ble et postkontor på nytt opprettet – og ble lagt i det samme lokalet som butikken.

Etter Anders Haave var det svigerdatteren, Turid Haave, som drev butikken i Stavang – frem til 2011.

I 2006 startet André Haave, barnebarnet til Turid, å søke om midler til restaurering av bua – han ønsket å utvikle bua til et kulturelt møtepunkt i Stavang.
 Malene Haave ENK fikk i oppdrag å utvikle visuell profil for «Gamlebua i Stavang». Og var også ansvarlig for markedsføringen av bedriften. Jeg opprettet Facebook-side, Instagram-konto og produserte visittkort.
Nytt bygg er nå under oppføring på kaia, og Malene Haave ENK har fått i oppdrag å endre logoen.
BOK-M
NY-N BOK-M