Ta kontakt

Så ordnar vi det du treng

– Eg bidreg med tips om kva for marknadsføring som passar for deg/ dykk.

– Veit du kva du vil ha? – Eg leverar.

– Eller planlegg du eit arrangement og treng ulike artiklar og/ eller effektar?

● Ring meg

● Send meg ein e-post eller

● Send ei melding med skjemaet

Kontaktinformasjon:
NY-N
BOK-M NY-N