Oppdrag

Korshogjen Gard

Nina Gjelsvik driv med produksjon og sal av juletre, produksjon og sal av egg, kjøttproduksjon av geit, sau og storfe, besøksgard, utleige av selskapslokale og syr klede.

Nina tok kontakt med Malene Haave fordi ho ville ha ein logo til føretaket sitt. Etter litt diskusjon kom vi fram til ein logo som vi synes representerar føretaket på ein god måte.
Malene Haave lagde full profil – med logo, fargar, fontar og profilelement, samt forslag til bruk av profilen i ei brosjyre.
NY-N